Nyheter
15

Vi har lansert et nytt tilbud. Blåfjella har fra 15. juni 2017 tatt over skuddpremieordningen fra de fem grunneier-/utmarkslaga som er tilknyttet Blåfjella. I tillegg innfører vi skuddpremier på flere arter. Det er nå skuddpremier på mårhund, rødrev, mår, grevling, mink, røyskatt, kråke og ravn. Vi innfører også en poengstatistikk over fellinger som skjer i løpet av jaktåret.

Kort for jakt på smårovvilt kan løses på www.inatur.no og mere informasjon om jakta på smårovvilt finner du her under menyvalget <Smårovvilt>.

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimize
Minimize
Fiske på Botnavatnet
Dennåvatnet
Fornøyd isfisker
Røye i Rognskogvatnet
40 minutter fiske
Stolt fisker
Hjelmen
Storfjellet
Fornøyd rypejeger
Ryphaugen og Steinhaugen
Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!