Nyheter
26

Salgs- og fangstatistikker er nå oppdatert med tall fra 2018. Oversikten over fanget fisk, skutte ryper og solgte jakt- og fiskekort er ajour pr 31.12.2018. Vi takker alle som har bidratt ved å rapportere fangsten sin i 2018.

Statistikkene finner en under menyvalget <Fiske> og <Rypejakt>.

Som en ser så er det flere og flere som rapporterer for hvert år.
Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimize
Minimize
Røye i Rognskogvatnet
Isfiske på Dennåvatnet
Fornøyd rypejeger
Rognskogfjellet
Hennafjellet
Fornøyd isfisker
Røye på tørr grunn
40 minutter fiske
Storfjellet
Fiske på Botnavatnet
Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!